loading

لوازم ژنراتور مان :

ژنراتور چیست و چگونه عمل می کند ؟

ژنراتور یک نوع موتور دیزل می باشد که پتانسیل مکانیکی حاصل شده از منبع خارجی را به پتانسیل الکتریکی به عنوان خروجی تبدیل می کند . البته ژنراتور ها واقعا انرژی الکتریکی ایجاد نمی کنند . آنها انرژی مکانیکی ایجاد شده را به حرکت در آورده و با توزیع بار الکتریکی در سیم ها و سیم پیچی ها در مدارات الکتریکی ، برق را به عنوان خروجی راندمان تولید می کنند . این جریانات برق ، شارژ الکتریکی جریان الکتریکی عرضه شده توسط ژنراتور می باشد . با شناخت کار پمپ آب ، مکانیزم ژنراتور را می توان بهتر بررسی کرد . در ژنراتور زمینی ، پمپ موجب جریان آب می شود اما واقعا آبی  ایجاد نمی کند و فقط آب را به جریان می اندازد .ژنراتور مان

عملکرد ژنراتورهای زمینی و موتور دریایی مدرن امروزی بر اساس القای الکترو مغناطیس حاصل شده که توسط میشل فارادی کشف شد ، انجام می شود.

ذر این مدل ، جریان قسمت بالایی بار الکتریکی می تواند توسط حرکت رسانای الکتریکی مانند سیمی که شامل بار الکتریکی در میدان مغناطیسی است ، القا گردد . این حرکت تفاوت ولتاژی را بین دو انتهای سیم یا رسانای الکتریکی خلق می کند که در انتها موجب می شود بار الکتریکی جریان یابد .

ژنراتور زمینی مان :

کارکرد ژنراتور های زمینی و موتور دریایی مان نیز دقیقا به همین صورت است . ژنراتور مان از بهترین مدل های ژنراتور در جهان می باشد . قیمت لوازم ژنراتور مان نسبت به سایر برندهای ژنراتور زمینی ارزان تر است . در حالی که کیفیت لوازم مان در تمام نمایندگی های مان در سراسر ایران و جهان بالا و دارای استانداردهای بین المللی تایید شده می باشد .

 

ژنراتور زمینی و موتور دریایی مانفروشگاه مان ایران

فروش لوازم ژنراتور ، ژنراتور زمینی مان ،

دیدگاهتان را بنویسید